أنتبه: يرجى الإشارة إذا ما كنت تريد الموعد عن بعد أو من خلال الحضور إلى مقرنا في باريس ولغة التي تتكلمها  والهدف من المقابلة في خانة “Notes”

Attention: Merci d’écrire si vous préférez le rendre-vous à distance via Zoom ou en présentielle à la Maison des Réfugiés à Paris, le motif de la visite dans la rubrique “Notes”

 

Share this: